Hankkeet

Kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa.

Asukasloikasta voit hakea rahallista tukea toimintaan. Asukasloikka Savonlinna - hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Tapahtumatukea voi Asukasloikasta hakea jatkuvasti.


Katso lisätietoja Asukasloikan nettisivuilta - www.asukasloikka.fi  ja Facebookista Asukasloikka Savonlinna


Projektipäällikkö                             Projektiassistentti
Virpi Leskinen
                                  Jonna Hoppania
044 700 4571                                      044 571 5931
virpi.leskinen@kolomonen.fi           jonna.hoppania@kolomonen.fi

asukasloikka savonlinna

Koko Itä-Suomen aluetta käsittävä Parasta ItäSuomeen hankekokonaisuus on Etelä-Savon osalta jalkautunut kaikille kolmelle maakunnan talousalueelle.

Maakunnan hankevastuun päävastuun kantaa XAMK ja Pieksämäen alueen osahankkeen toteuttaa DIAK, Mikkelin alueen osahankkeen ESSOTE ja Savonlinnan alueen osahankkeen vastuunkantajana toimii Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

mli

Parhaat Paikat -hanke

Parhaat paikat on Piällysmies ry:n Leader rahoitteinen hanke, jossa myös Savonlinnan Kaupunki ja Enonkosken kunta ovat osarahoittajina.

Parhaat Paikat-hankeen tavoitteena on koota tiedot yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen ylläpitämistä toimitiloista ja paikoista saman hakemiston alle Savonlinnan ja lähikuntien alueelta.

Tiedot toimitiloista kerätään YSSI.fi-palvelualustalla olevan lomakkeen avulla, ja jokainen toimitilansa ilmoittava voi täyttää lomakkeen itse. Näin tiedot yhdistysten ja yritysten kylätaloista, saunapaikoista, metsästysmajoista, tanssitiloista ja muista huikeista paikoista tulevat ihmisille tutuiksi.

parhaat paikat logo vihreä-02