Hankkeet

Kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa.

Asukasloikasta voit hakea rahallista tukea toimintaan. Asukasloikka Savonlinna - hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Tapahtumatukea voi Asukasloikasta hakea jatkuvasti.


Katso lisätietoja Asukasloikan nettisivuilta - www.asukasloikka.fi 
ja Facebookista Asukasloikka Savonlinna


Projektipäällikkö
Virpi Leskinen
, 044 700 4571,
virpi.leskinen@kolomonen.fi

 

Projektiassistentti
Jonna Hoppania, 
044 571 5931
jonna.hoppania@kolomonen.fi

vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.7.2019.

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten –hankkeen päätavoitteena on luoda monialainen hyvinvointipalvelu, jota Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kehittää ja toteuttaa verkostoyhteistyössä vaikutusalueen kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. KultRinki luotsitoiminta perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.

Hankkeen vaikutusalue:

Toiminta käynnistyy uutena Rajupusu leaderin Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueilla, missä voidaan hyödyntää jo aikaisemmassa KultRinki -hankeosiossa 16.11.2015-30.11.2017 hyväksi todettuja toimintamalleja, verkostoja ja kumppanuuksia. Piällysmies leader alueeseen kuuluvilla Heinävedellä, Enonkoskella, Savonrannalla, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonlinnan maaseutualueilla puolestaan jatkotyöstetään yhteisöllisiä toimintamalleja, kehitetään yhteistyötä monialaisisissa verkostoissa ja kulttuuri- ja liikuntakumppanuuksissa.

Hankkeen rahoitus:
Rajupusu leader 70%, Piällysmies ry Leader-tuki 30%, kokonaisrahoitus leader 70%, omarahoitusosuus 30%.

 

Katso lisätietoja hankesivuilta

Lisätietoja KultRinki-hankkeesta antaa

Riitta Kärkkäinen

Riitta Kärkkäinen
Projektikoordinaattori
p. +358 44 571 5932
riitta.karkkainen@kolomonen.fi

Koko Itä-Suomen aluetta käsittävä Parasta ItäSuomeen hankekokonaisuus on Etelä-Savon osalta jalkautunut kaikille kolmelle maakunnan talousalueelle.

Maakunnan hankevastuun päävastuun kantaa XAMK ja Pieksämäen alueen osahankkeen toteuttaa DIAK, Mikkelin alueen osahankkeen ESSOTE ja Savonlinnan alueen osahankkeen vastuunkantajana toimii Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.