Hankkeet

Kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa.

Asukasloikasta voit hakea rahallista tukea toimintaan. Asukasloikka Savonlinna - hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Tapahtumatukea voi Asukasloikasta hakea jatkuvasti.

Katso lisätietoja Asukasloikan nettisivuilta - www.asukasloikka.fi


Hankekoordinaattori
Anni Hirvonen
, 044-7004571,
anni.hirvonen@kolomonen.fi

Kulttuuri- ja liikuntaluotsihanke 16.11.2015 – 30.11.2017

KultRinki-hanke aloittaa pilottina Itä-Savossa monialaisen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.

Hankkeen vaikutusalue Savonlinnan seudulla Heinävesi, Enonkoski sekä Savonlinnan maaseutualueet.

Hankkeen rahoitus:
Piällysmies ry Leader-tuki 70% ja omarahoitusosuus 30%.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä: Heinäveden, Enonkosken sekä Savonlinnan maaseutualueiden asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri- tai liikunta-aloilta, kokevat toiminnan omakseen ja haluavat toimia luotseina. Luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin erityistukea tarvitseville ja ikääntyneille. Resurssien ja paikallisten tarpeiden mukaan luotsitoimintaa tarjotaan myös muillekin asukkaille.

KultRinki -hankkeen päämääränä on vaikutusalueen asukkaiden elämänlaadun parantaminen pidemmällä aikavälillä. Kulttuuri – ja liikuntaluotsitoiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua, mikä voidaan nähdä myös investointina tulevaisuuteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistäjänä.

Katso lisätietoja hankesivuilta

Lisätietoja KultRinki-hankkeesta antaa

Riitta Kärkkäinen

Riitta Kärkkäinen
Projektikoordinaattori
p. +358 44 571 5932
riitta.karkkainen@kolomonen.fi

1.1.2017 – 31.12.2018

Portaat-hanke on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhdessä Savonlinnan, Enonkosken ja Juvan alueella toimivien kolmannen sektorin työllistävien tahojen kanssa valmistelema ja toteutettava kolmannen sektorin työllistämistoiminnan kehittämishanke.

Hankkeen tavoite on toimijoiden yhteistyön voimistamisen, työnjaon selkeyttäminen, resurssien käytön tehostaminen sekä toteutettavan toiminnan volyymin kasvattaminen. Tärkeimmät kohderyhmät ovat työttömät, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kuukautta ja työttömät, joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta työllistymisen portaalle siirtyvät henkilöt.

Portaat-hankkeen tavoitteena on työttömien aktivoitumisen ja työllistymisen kehittyminen, työllistämistoimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimijoiden toimintatapojen sekä ko.toimijoiden ja kuntien yhteistyön kehittyminen sekäavoimille työmarkkinoille työllistymisen lisääntyminen.

PORTAASI TULEVAISUUTEEN!

 

Katso lisätietoja hankkeen sivuilta

portaatlogo