Hankkeet

Kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa.

Asukasloikasta voit hakea rahallista tukea toimintaan. Asukasloikka Savonlinna - hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan kaupunki ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.

Tapahtumatukea voi Asukasloikasta hakea jatkuvasti.

HUOM! Nettisivuilla vielä vanhentunutta tietoa, päivitetään pian
Katso lisätietoja Asukasloikan nettisivuilta - www.asukasloikka.fi


Projektipäällikkö
Virpi Leskinen
, 044 700 4571,
virpi.leskinen@kolomonen.fi

 

Projektiassistentti
Jonna Hoppania, 
044 571 5931
jonna.hoppania@kolomonen.fi

Kulttuuri- ja liikuntaluotsihanke 

KultRinki-hanke aloittaa pilottina Itä-Savossa monialaisen Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminnan, joka perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.

Hankkeen vaikutusalue Savonlinnan seudulla Heinävesi, Enonkoski sekä Savonlinnan maaseutualueet.

Hankkeen rahoitus:
Piällysmies ry Leader-tuki 70% ja omarahoitusosuus 30%.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä: Heinäveden, Enonkosken sekä Savonlinnan maaseutualueiden asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri- tai liikunta-aloilta, kokevat toiminnan omakseen ja haluavat toimia luotseina. Luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin erityistukea tarvitseville ja ikääntyneille. Resurssien ja paikallisten tarpeiden mukaan luotsitoimintaa tarjotaan myös muillekin asukkaille.

KultRinki -hankkeen päämääränä on vaikutusalueen asukkaiden elämänlaadun parantaminen pidemmällä aikavälillä. Kulttuuri – ja liikuntaluotsitoiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua, mikä voidaan nähdä myös investointina tulevaisuuteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistäjänä.

Katso lisätietoja hankesivuilta

Lisätietoja KultRinki-hankkeesta antaa

Riitta Kärkkäinen

Riitta Kärkkäinen
Projektikoordinaattori
p. +358 44 571 5932
riitta.karkkainen@kolomonen.fi

Koko Itä-Suomen aluetta käsittävä Parasta ItäSuomeen hankekokonaisuus on Etelä-Savon osalta jalkautunut kaikille kolmelle maakunnan talousalueelle.

Maakunnan hankevastuun päävastuun kantaa XAMK ja Pieksämäen alueen osahankkeen toteuttaa DIAK, Mikkelin alueen osahankkeen ESSOTE ja Savonlinnan alueen osahankkeen vastuunkantajana toimii Savonlinnan Seudun Kolomonen ry.