KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hanke
1.12.2017 – 31.7.2019

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.7.2019

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten –hankkeen päätavoitteena on luoda monialainen hyvinvointipalvelu, jota Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kehittää ja toteuttaa verkostoyhteistyössä vaikutusalueen kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. KultRinki luotsitoiminta perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Kohderyhmänä ovat aktiiviset asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri tai liikunta-aloilta ja haluavat toimia luotsitehtävässään rohkaisijoina ja aktivaattoreina. Luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin hankealueen erityistukea tarvitseville ja ikääntyneille. Päätehtävänä vapaaehtoisilla kulttuuri- ja liikuntaluotseilla on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan alueen monipuolista näiden alojen tarjontaa. KultRinkiluotsi voi toimia vertaisena tai opastavana kanssakulkijana, paikallisen toiminnan aktiivisena kehittäjänä ja ideoijana. KultRinki -hankkeen vaikutusalueella voidaan järjestää myös yhteiskyydityksiä erilaisiin tapahtumiin.  Luotsitoiminnassa on oleellista tuoda paikalliset vahvuudet ja palvelut asukkaiden tietoisuuteen ”lähellä on enemmän” -periaatteella.

Hankkeen vaikutusalue:

Toiminta käynnistyy uutena Rajupusu leaderin Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueilla, missä voidaan hyödyntää jo aikaisemmassa KultRinki -hankeosiossa 16.11.2015-30.11.2017 hyväksi todettuja toimintamalleja, verkostoja ja kumppanuuksia. Piällysmies leader alueeseen kuuluvilla Heinävedellä, Enonkoskella, Savonrannalla, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonlinnan maaseutualueilla puolestaan jatkotyöstetään yhteisöllisiä toimintamalleja, kehitetään yhteistyötä monialaisisissa verkostoissa ja kulttuuri- ja liikuntakumppanuuksissa.

Hankkeen rahoitus:
Rajupusu leader 70%, Piällysmies ry Leader-tuki 30%, kokonaisrahoitus leader 70%, omarahoitusosuus 30%.

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä:
Rajupusu ja Piällysmies leader alueiden asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri- tai liikunta-aloilta, kokevat toiminnan omakseen ja haluavat toimia KultRinki -luotseina. KultRinki -luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin erityistukea tarvitseville ja ikääntyneille. Resurssien ja paikallisten tarpeiden mukaan luotsitoimintaa tarjotaan myös muillekin asukkaille.

KultRinki -hankkeen päämääränä on vaikutusalueen asukkaiden elämänlaadun parantaminen pidemmällä aikavälillä. KultRinki -luotsitoiminta on ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua, mikä voidaan nähdä myös investointina tulevaisuuteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden edistäjänä.

Lisätietoja KultRinki-hankkeesta

Riitta KärkkäinenRiitta Kärkkäinen
Projektikoordinaattori
p. +358 44 571 5932
riitta.karkkainen(at)kolomonen.fi


Taiteilija Outi Markkasen Piski-hahmo on valittu kulttuuriluotsien valtakunnallisen verkoston tunnukseksi.

Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnalliset sivut

Seuraa KultRinkiä Facebookissa –pysyt menossa mukana! Tätä kautta voit selailla KultRinki kuvagalleriaa!

 

 

 

 

Leader_logo_rgb_yksi_rajupusu
Leader_logo_rgb_piallysmies
Leader_logo_rgb_EU_PIENI[1]
Lippu_ja_lause_pieni