Skip to content

YHTEISKEHITTÄMISEN TYÖPAJAT SAVONLINNASSA

 

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen valmennusryhmissä eli yhteiskehittämisen työpajoissa perehdytään taide- ja luontolähtöisen toiminnan ja hyvinvoinnin välisiin yhteyksiin eri näkökulmista ja tutustutaan erilaisiin luovuutta tukeviin menetelmiin. Tavoitteena on oppia, tutkia ja kehittää yhdessä. Tutkiva ja kehittävä työote kehittää sekä osallistujaa työntekijänä että omia ja työpaikan toimintamalleja.

KENELLE?

- sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaiset
- sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan opiskelijat ja heitä kouluttavat
- kolmannen sektorin toimijat, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatus- ja nuorisoalalla
- taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten palvelujen tuottajat ja järjestäjät
- em. alojen opiskelijat

Yhteiskehittämisen työpajat käynnistyvät syyskuussa 2019 ja jatkuvat vuoden 2020 syksyyn. Kertoja on yhteensä 15, kukin kerta kestää neljä tuntia ja tapaamiset ovat noin kerran kuussa. Voit halutessasi osallistua kaikkiin työpajoihin tai poimia tarjonnasta sinulle sopivimmat pajat. Suosittelemme osallistumista ensimmäiseen pajaan 19.9., jolloin esittelemme hankkeen tavoitteet ja työskentelytavat.

 

SYKSYN 2019 AIKATAULU

torstai 19.9. klo 12.00 - 16.00 (Järjestötalo Kolomonen, Pappilankatu 3)

Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä: Luonto ja taide elinympäristön, asuinympäristön ja hoitoympäristön kehittämisessä, sosiaalisen osallisuuden ja osallistumisen lisääjänä.

***

torstai 17.10. klo 12.00 - 16.00 (Xamk:n Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, luokka 431)

Ääni ja keho: Taiteen ja kulttuurin vaihtoehtoja äänen ja kehon käyttöön. Luonnon ja taiteen terveyttä ja hoitoa edistävät vaikutukset, vaikutukset mielen hyvinvointiin, subjektiiviseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

***

torstai 21.11. klo 12.00 - 16.00 (Järjestötalo Kolomonen, Pappilankatu 3)

Kulttuuri ja juuret: Menetelmiä kulttuuriperintökasvatukseen: suomalaisen kulttuurin, mytologian ja kadonneiden juhlarituaalien hyödyntämiseen kulttuuristen, luovien ja luontomenetelmien avulla. Kulttuuriperintökasvatus vahvistaa kulttuurista osaamista ja osallisuutta ja edistää sitä kautta kulttuuristen oikeuksien toteutumista.

***

torstai 12.12. klo 12.00 - 16.00 (Järjestötalo Kolomonen, Pappilankatu 3)

Lahjan antaminen: Harjoituksia sellaiseen aktiiviseen toimintaan, joka tuottaa onnea ei vain itselle vaan myös muille. Luonteenvahvuuksia, resilienssiä sekä hyvinvointia tukevia taiteen ja kulttuurin keinoja vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen.

 

KEVÄÄN 2020 AIKATAULU (ohjelma julkistetaan pian)

torstai 9.1.2020 klo 12.00 - 16.00

torstai 30.1.2020 klo 12.00 - 16.00

torstai 13.2.2020 klo 12.00 - 16.00

torstai 12.3.2020 klo 12.00 - 16.00

torstai 2.4.2020 klo 12.00 - 16.00

torstai 7.5.2020 klo 12.00 - 16.00

torstai 4.6.2020 klo 12.00 - 16.00

 

SYKSYN 2020 AIKATAULU (ohjelma julkistetaan myöhemmin)

torstai 27.8. klo 12.00 - 16.00

torstai 17.9. klo 12.00 - 16.00

torstai 15.10. klo 12.00 - 16.00

torstai 12.11. klo 12.00 - 16.00

 

Työpajat ovat maksuttomia. Ilmoittaudu mukaan lähettämällä sähköpostia tai soittamalla Astalle:

Asta Vaittinen (hankekoordinaattori)
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry
asta.vaittinen (at) kolomonen.fi
044 571 5903 (ma - to klo 8.00 - 15.00)

 

Scroll To Top