Tule mukaan Portaat-valmennukseen, jossa voit kartoittaa koulutustarpeesi ja kehittää osaamistasi työkokeilussa.

Aktivoimme työnhakuasi ja parannamme valmiuksiasi työllistyä palkkatuella.

Ilmoittaudu heti mukaan ja portaat kohti työelämää voi alkaa!

Hankkeen kesto 1.1.2017 – 31.12.2018

Portaat -hanke on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallinnoima Savonlinnan, Enonkosken ja Juvan alueella toteutettava kolmannen sektorin työllistämistoiminnan  kehittämishanke. Savonlinnan seudulla useat yhdistykset tarjoavat työttömille mahdollisuuksia tukityöllistymisjaksoille, työkokeiluun sekä erilaisia työelämävalmiuksia kohentavia ja elämänsisältöä monipuolistavia toimia. Hankkeen tavoite on toimijoiden yhteistyön voimistaminen, työnjaon selkeyttäminen, resurssien käytön tehostaminen sekä toteutettavan  toiminnan volyymin kasvattaminen. Arjessa hankkeen tuki on suunnattu  työttömille, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kuukautta ja työttömille, joilla on suurentunut riski työttömyyden pidentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta työllistymisen portaalle siirtyvät henkilöt. Perimmäisenä tavoitteena on, että mahdollisimman monen polku johtaisi avoimille työmarkkinoille.

PORTAASI TULEVAISUUTEEN!

portaat-hankkeen-logot