Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun järjestöjen yhteisten toimintaedellytysten parantamiseksi tammikuussa 2007 perustettu rekisteröity, poliittisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistyksen arvolähtökohtana on jäsenyhdistysten vahvistaminen ja kehittäminen yhdessä järjestöjen itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen.

Mottona on "yhteistyöstä yhteiseen työhön."

Yhteistyölle on tänä päivänä erityinen tilaus yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi.

Kolomosen toiminta tukee eri tahojen ja erilaisten toimijoiden yhteistyötä, se on seudullinen ja tuottaa alueen asukkaiden osallisuuden vahvistamista ja hyvinvoinnin lisääntymistä.

Kolmas sektori vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toteutumista ja kansalaisjärjestöt ovat myös vahva kunnallisia palveluja tukeva toimijajoukko.

  • Kolmannen sektorin seudullinen työllistyminen
  • Vapaaehtois- ja talkootyön vahvistaminen
  • Järjestöjen välinen synergia
  • Osaamisen levittäminen
  • Järjestötalo toimii yhdistyspalvelukeskuksena sekä kuntalaisten olohuoneena

Kolomosessa on tällä hetkellä 165 jäsenjärjestöä  ja jäsenyhdistysten määrä kasvaa tasaisesti !

STEA on myöntänyt Kolomoselle kohdennetun avustuksen vuosille 2017-2019. Avustus mahdollistaa Savonlinnan seudulla yhdistysten yhteistyön kehittämisen sekä yleisen hyvinvoinnin ja kansalaisaktiivisuuden lisäämisen.

Tavoitteena on rakentaa ja kehittää uusi toimintamalli seudun järjestöjen ja sidosryhmien yhteiselle työlle. Päämääränä on järjestötoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen.

Toimintamallissa mahdollistetaan järjestöjen mahdollisuus toimia verkostoituneesti ja seudun ihmisiä voimaannuttavasti.

Kansalaisten voimaantumisessa yleinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa ympäristöönsä ja hyvinvointiinsa lisääntyy.