TIEDOTE 18.8.2020

Kolmatta sektoria kuullaan laajasti maakuntauudistuksesta

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry sai Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen esityksestä kaupunginhallituksen päätöksellä 10. 8. tehtäväkseen koota pikaisesti kolmannen sektorin näkemykset yhteiseksi kannanotoksi Savonlinnan kaupungin maakunta- ja sotealuesuunnan tiimoilta.

- Tämän vastuullisen tehtävän toteuttamiseksi päätimme kysyä erillisellä kyselyllä kaikkien alueen yhdistysten ja järjestöjen näkemyksiä Savonlinnan kaupungin maakunta- ja sotealuesuunnasta, käsitellä asiaa kahdella yhdistysten Savonlinnan lähivesille 25. 8. suuntautuvalla yhdistysten hengennostatusristeilyllä sekä käsitellä tältä pohjalta valmisteltavan lausuntoluonnoksen Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kevätkokouksessa 26.8.2020 - kiteyttää Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja kaupunginhallituksen antaman lausuntotehtävän toteutuksen.

- Vaikka hoppu lausunnon kokoamisessa on kova, uskomme saavamme alueen yhdistyksiltä ja järjestöiltä melko valmiiksi mietittyjä mielipiteitä, sillä onhan tätä soteasiaa pohdittu ja valmisteltu Savonlinnan seudulla jo muutaman vuoden ajan, Kolistaja painottaa.

Omassa toiminnassaan Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:llä on kokemusta niin yhteistyöstä nykyisen maakunnan puitteissa kuin Pohjois-Savon suuntaankin ja Kolistaja uskoo myös alueen muilla yhdistyksillä ja järjestöillä olevan tässä suhteessa paljon sellaista kokemusasiantuntijuutta, joiden Kolomonen toivoo tulevan huomioiduksi myös tulevassa päätöksenteossa.

- Kyselyssämme esitämme alueen yhdistyksille ja järjestöille lähettämässämme sekä kotisivuillamme julkaisemassamme kyselyssä maakunta- ja sotesuuntaan riippumattoman kysymyksen siitä, mitä alueemme yhdistykset näkevät tärkeäksi kehittää kolmannen sektorin toiminnassa sekä toiminnan mahdollistamisessa ja resursoinnissa riippumatta siitä, liittyykö Savonlinna Pohjois- vai Etelä-Savon maakuntaan ja sotealueeseen, toteaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja